10 POWODÓW, ABY WYELIMINOWAĆ CUKIER:

10 POWODÓW, ABY WYELIMINOWAĆ CUKIER:

Cukier osłabia odporność oraz zwiększa ryzyko infekcji, zwłaszcza u dzieci. Dzieci, które miały wprowadzony zbyt szybko i w dużych ilościach cukier lub słodkie przekąski na etapie rozszerzania diety, gorzej tolerują zdrowe smaki...
STRES I JEGO WPŁYW NA NASZE ZDROWIE

STRES I JEGO WPŁYW NA NASZE ZDROWIE

Stres jest odpowiedzią organizmu na stawiane przed nim wyzwania zarówno fizyczne jaki psychiczne. Jest zjawiskiem nieuchronnym i niemal niemożliwym do wyeliminowaniaz naszej codzienności. Krótkotrwały, tymczasowy jest zjawiskiem...